Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Oznamy


Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.01/2018 z 8.2.2018 č.j.:OU SE PLO-2018/000421/zverejnenie RNS/SRN: vyhláška č. 1/2018, prílohy.

Vyhláška č. 14/2017 - Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 21.02.2018

22.12.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. - Územný plán obce Čáry

21.12.2017 - ZŠ s MŠ Smolinské príjme do pracovného pomeru asistenta učiteľa od januára 2018. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

7.8.2017 - V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Smolinské
Druh a počet drevín: nálety agát, baza, klen
Pozemky v k.ú. Smolinské: „C“ 945, 943, 948/3, 950, 852, 941/1 (lokalita pri vysielači), 899/1, 901/1, 903/1, 980, 900, 976, 978 (lokalita za družstvom), 930, 926, 919/1, 922, 929, 931, 937/1, 925, 932, 923/1 (lokalita od Petrovej Vsi)
Dátum doručenia žiadosti: 03.08.2017
Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 15.08.2017.

10.7.2017 - Obchodná verejná súťaž č. 2 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti - Stará pošta - ukončenie predkladania návrhov 31.7.2017 o 11:00 hod.

7.7.2017 - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.06.2017

24.5.2017 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti - Stará pošta - ukončenie predkladania návrhov 21.6.2017 o 11:00 hod.

16.5.2017 - Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kanalizácia – odvod dažďovej vody zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: prehľad rozpočtových nákladov, TS Smolinské, List - výzva na predloženie cenovej ponuky všetkým potenciálnym záujemcom, Situácia - dažďová kanalizácia Smolinské, Rez - dažďová kanalizácia Smolinské.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 05.06.2017

3.5.2017 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO018/17 - 23.5.2017 o 11:30 hod.str.1, str.2, str.3, str.4, str.5, str.6.

2.5.2017 - Dotazník - BYTY - vyplnený dotazník prosím odovzdajte do 20.5.2017 osobne na OÚ Smolinské alebo elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Čítať ďalej:Oznamy

Zaujímavosti

Konsolidácia financovania miest a obcí - Tlačová správa

Víkendová činnosť Smolinčanov - rozbitá preliezka - Fotografie.

Vyhodnotenie súťaže - Horné Záhorie - Vyhodnotenie

Mapy regiónu - Mapy

Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska - Prevádzkový poriadok

Výstavba a otvorenie multifunkčného ihriska - FOTOGALÉRIA

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky - Ivana Gašparoviča - FOTOGALÉRIA

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka - "Film o Smolinskom" - FILM

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka, t.č. žijúceho vo Švajčiarsku. Pán Križánek sa stal "Kráľom večera" v programe - Wetten dass ?? - televízie ZDF. - VIDEO

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám