Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Oznamy


18.5.2015 - Výberové konanie - na funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Smolinské. Termín podania prihlášky do výberového konania je do 05.06.2015

16.3.2015 - Oznámenie - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015.

16.3.2015 - Oznámenie - Začaté správne konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

2.3.2015 - Oznámenie - Valné zhromaždenie členov spoločenstva Urbár Smolinské - 21.3.2015 - 18.00 hod. .

17.2.2015 - Informácia - o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

12.2.2015 - Vážené panie starostky, vážení páni starostovia, vážené panie primátorky, vážení páni primátori,
v prílohe Vám posielame článok starostu Petržalky a podpredsedu ZMOS Vladimíra Bajana, v ktorom reaguje na vyjadrenia verejnej ochrankyne práv vo vzťahu k povinnostiam pri zimnej údržbe. Nakoľko Hospodárske noviny dnes neuverejnili článok len niekoľko viet v rámci spracovanej témy, budeme radi ak sa oboznámite s týmto postojom.
S úctou a želaním príjemného dňa Kancelária ZMOS - Oznam

05.2.2015 - Oznam: str.1 , str.2 , str.3 , str.4 , str.5 - o dražbe DD  PSO436/14 -  23.03.2015

05.1.2015 - Oznam - o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.02.2015 - oboznámenie verejnosti

08.12.2014 - Výzva ZSE - na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy do 30.11.2015

3.11.2014 - Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2015 - 2020. Verejnosť môže k dokumentu PHSR Gbely doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 15, 909 01 Skalica do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Čítať ďalej:Oznamy

Zaujímavosti

Konsolidácia financovania miest a obcí - Tlačová správa

Víkendová činnosť Smolinčanov - rozbitá preliezka - Fotografie.

Vyhodnotenie súťaže - Horné Záhorie - Vyhodnotenie

Mapy regiónu - Mapy

Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska - Prevádzkový poriadok

Výstavba a otvorenie multifunkčného ihriska - FOTOGALÉRIA

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky - Ivana Gašparoviča - FOTOGALÉRIA

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka - "Film o Smolinskom" - FILM

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka, t.č. žijúceho vo Švajčiarsku. Pán Križánek sa stal "Kráľom večera" v programe - Wetten dass ?? - televízie ZDF. - VIDEO

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám