Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Doplňujúce komunálne voľby 2014

Doplňujúce voľby na poslancov OZ: 7.3.2015

počet občanov: 935

počet volebných obvodov:1

počet volených poslancov: 4

podávanie kandidátnych listín na poslancov OZ: do 11.1.2015

kandidátna listina: Kandidátna listina

zaregistrovaní kandidáti: Zoznam


Oznamy

09.01.2015 - Mudr. Ožvoldiková oznamuje svojim pacientom, že 12.1.2015 príde ordinovať na Smolinské.

05.1.2015 - Oznam - o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.02.2015 - oboznámenie verejnosti

12. decembra 2014 o 18.00 hodine sa v zasadačke Obecného úradu Smolinské uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

08.12.2014 - Výzva ZSE - na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy do 30.11.2015

3.11.2014 - Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2015 - 2020. Verejnosť môže k dokumentu PHSR Gbely doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 15, 909 01 Skalica do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Čítať ďalej:Oznamy

Zaujímavosti

Konsolidácia financovania miest a obcí - Tlačová správa

Víkendová činnosť Smolinčanov - rozbitá preliezka - Fotografie.

Vyhodnotenie súťaže - Horné Záhorie - Vyhodnotenie

Mapy regiónu - Mapy

Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska - Prevádzkový poriadok

Výstavba a otvorenie multifunkčného ihriska - FOTOGALÉRIA

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky - Ivana Gašparoviča - FOTOGALÉRIA

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka - "Film o Smolinskom" - FILM

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka, t.č. žijúceho vo Švajčiarsku. Pán Križánek sa stal "Kráľom večera" v programe - Wetten dass ?? - televízie ZDF. - VIDEO

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám