Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Oznamy


26.03.2019 - Výzva na realizáciu deratizácie - v termíne od 8.4-17.5.2019 str. 1, str. 2, verejná vyhláška.

25.03.2019 - Oznámenie - o zlúčení územného a stavebného konania,začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania

19.03.2019 - Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 12.4.2019 - od 08:30-15:00 hod.

12.03.2019 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k stavebným pozemkom (Nákres).

12.03.2019 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k stavebným pozemkom (Nákres).

07.03.2019 - Rozhodnutie dodatočné povolenie "novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 204/2 v k.ú. Smolinské.

05.03.2019 - Návrh na odvysielanie rozhlasovej relácie v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

26.02.2019 - Informácia - zverejnenie odmeny zástupcu starostu

18.01.2019 - Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 01.3.2019 - od 08:00-10:00 hod.

18.01.2019 - Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 28.2.2019 - od 12:00-14:00 hod.

18.01.2019 - Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 28.2.2019 - od 08:00-10:00 hod.

14.01.2019 - Oznámenie - o dražbe rodinného domu č. 361 a č. 370, ktorá sa bude konať dňa 1.2.2019

14.01.2019 - Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 4.2.2019

28.11.2018 - Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania, začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania

28.11.2018 - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia staveby a a nariadenie ústneho jednania

15.10.2018 - Informácia - Podvody na senioroch - falošní elektrikári

11.11.2018 - Výsledky - komunálnych volieb z 10.11.2018

15.10.2018 - Informácia - Podvody na senioroch - falošní elektrikári

15.10.2018 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie prác - Rekonštrukcia detského ihriska v Smolinskom, podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ponuky sa prijímajú v termíne do 24. októbra 2018 do 12:00 hod.

Čítať ďalej:Oznamy

Zaujímavosti

Konsolidácia financovania miest a obcí - Tlačová správa

Víkendová činnosť Smolinčanov - rozbitá preliezka - Fotografie.

Vyhodnotenie súťaže - Horné Záhorie - Vyhodnotenie

Mapy regiónu - Mapy

Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska - Prevádzkový poriadok

Výstavba a otvorenie multifunkčného ihriska - FOTOGALÉRIA

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky - Ivana Gašparoviča - FOTOGALÉRIA

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka - "Film o Smolinskom" - FILM

Video od rodáka zo Smolinského - p. Milana Križánka, t.č. žijúceho vo Švajčiarsku. Pán Križánek sa stal "Kráľom večera" v programe - Wetten dass ?? - televízie ZDF. - VIDEO

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám